Cesta v menu Úvod
Vedľajšie meu:

Čo nájdete na týchto stránkach

"To nikdy nepochopím, ak to aj pochopím, nenaučím sa to a ak sa to naučím, vyjde nová verzia." Také je poznanie nie jedného, kto sa pohybuje na tenkom ľade programovania počítačov. Osobné skúsenosti v tejto oblasti ma priviedli k tomu, že najlepšie preniknutie do podstaty nových trendov programovania je pokúsiť sa naštudovať príslušnú problematiku tak, aby bolo možné vysvetliť ju niekomu inému. Ak nepochodíme u kolegov, rodinných príslušníkov ani priateľov, ktorí rýchlo nájdu spôsob, ako sa vyhnúť nášmu "vysvetľovaniu", zostane ešte príležitosť spracovať poznatky v podobe kníh alebo článkov. Štúdium ani publikácie by však nemali byť samoúčelné, ale mali by sa pretaviť do konkrétnych projektov.

Na týchto stránkach je pokus o sústredenie mojich publikácií a informácií o projektoch, na riešení ktorých som sa podieľal. Viaceré z projektov však zostanú "v šuflíku". Príčinou je, že údaje o nich neboli spracované do formy vhodnej na webovú prezentáciu, ale aj to, že niektoré projekty majú dôverný charakter. Budem tu uverejňovať texty, fotky a iné materiály aj o mojich záľubách, kde popredné miesto má turistika a záhradka. Tieto stránky môžu lúžiť aj iným Buranskovcom.

Imrich Buranský


Obsah

Postup tvorby stránky
Dôležité sú niele informácie, ale aj čas ich vzniku. Môžete si pozrieť, ako stránka vznikala ...
 
Mapa stránky
Pehľad článkov tejto webovej prezentácie
 
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 16. 01. 2012.