Cesta v menu Buranskovci
Vedľajšie meu:

Buranskovci

Slnko v Mojzesove

Priezvisko Buranský je najviac rozšírené v okolí môjho rodiska. Je ním dedina Mojzesovo ležiaca na ľavom brehu rieky Cítenky, teraz zregulovanej rieky Nitry. Prechádza cez ňu vedľajšia cesta vedúca z Nitry do Šurian a Nových Zámkov. Veľa Buranskovcov je aj v susedných obciach - v Černíku, Komjaticiach, Šuranoch, Nových Zámkoch. Ja žijem v Liptovskom Mikuláši.

O pôvode mena Buranský píše Mária Vyvíjalová v knihe "MOJZESOVO 1273-1993" na strane 23:

Priezviská nových sedliakov prezrádzajú miesto, odkiaľ pravdepodobne prišli: Boranský (azda z Borov v Levickom kraji)... Priezvisko Boranský, neskôr Buranský aj Búranský (azda zo záhorských Búrov) je v Mojzesove podnes veľmi rozšírené.

Prvú písomnú zmienku o nositeľovi tohto priezviska som v uvedenej publikácii našiel na strane 22, kde Martin Boranský v Stoličnom súpise z roru 1720 je jedným z pätnástich poddaných sedliakov.


Obsah

Môj otec
26.2.2012
Môj otec Imrich Buranský sa narodil v Mojzesove 16.10.1912 ...
 
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 26. 02. 2012.