Cesta v menu Poznámky Rok 2011
Vedľajšie meu:

Rok 2011

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenané v roku 2011 ...21. 12. 2011

Šťastné Vianoce!

Šťastné Vianoce

13. 11. 2011

Naša bytovka .. https://sites.google.com/site/ranalm1945/


8. 12. 2011

Google Waves končia .. Zatiaľ som nepochopil, prečo Google nepokračuje vo vývoji Waves. Pred dvoma rokmi to bola vychytená novinka, ktorú som prijal s veľkými očakávaniami. A aj som ju aktívne využíval. Teraz končí, koncom roka 2011 budú vlny už iba na čítanie a koncom prvého štvrťroka úplne zaniknú. Vraj treba zálohovať - export do PDF. Získal som tak iba čisté strany. HTML som vytvoril vo Firefoxe. V ňom výsledný súbor z môjho disku aj fungoval. Keď som ho však otvoril v Chrome, vyskočilo okno alert s inormáciou o chybe v JavaScripte. Po odklepnutí sa stránka otvorila, ale po čase sa objavila dotieravá čierna škvrna na vrchu stránky prekrývajúca časť vlny. Bol v nej text:

"Everything's shiny, Cap'n. Not to fret!" Unfortunately, you'll need to refresh.
Wanna tell Dr. Wave what happened?

Nútila ma poslať správu do Google … Nie a nie sa jej zbaviť :-( Je to dôsledok GWT? Generuje JavaScript prispôsobený prehliadaču ...


26. 11. 2011

SPOROPS - zdroje .. poznáky zo štúdia zdrojov Internetu sa zamerením na SPOROPS - udržiavané v dokumente Google


21. 11. 2011

VTIPY .. prezentácia vytvorená v dokumentoch Google


17. 11. 2011

SPOROPS - XYZ .. prezentácia vytvorená v dokumentoch Google


1. 11. 2011

Introduction to MongoDB - NoSQL DB .. phpmaster.com


28. 10. 2011

CSWoks - framework pre zber a webovú prezentáciu dát založený na MS .NET, WCF, Silverlight, vývoj možný vo Visual Web Developer 2010 Express .. www.controlsystemworks.com


6. 10. 2011

ALER 2011 Liptovský Ján 6.-7.10.2011 - www.lm.uniza.sk .. môj príspevok:

RBWeb – Sledovanie strojov a prevádzok


22. 9. 2011

Tabuľky v PHP sú zaujímavým spôsobom vysvetlené v článku Introduction to PHP Arrays. Zaujal ma úvod, v ktorom sa píše o význame vynálezu výťahu ako predpokladu pre rast miest do výšky - bezpečný a dodnes fungujúci výťah zostrojil v roku 1857 Elisha Otis pre E. V. Haughwout Building. Hra so slovíčkami "table" = tabuľka ale aj stôl, "array" - má rovnaký základ ako "arrangement" = usporiadanie ...


20. 9. 2011

Časy súborov s obrázkami z Google Docs a Picasa 3 spôsobujú problémy. Pri preberaní jednotlivých obrázkov im je priradený dátum a čas preberania. Ak sa však naraz preberajú viaceré obrázky, Google vytvorí komprimovaný (zip) balík. Ten má dátum a čas preberania, ba dokonca v názve balíku je dátum. V balíku samotnom sú súbory jednotlivých obrázkov s časom 1.1.1980 00:00. To spôsobuje problémy v odovzdávaní obrázkov do albumu programom Picasa 3 (v čase písania tohto príspevku je to najnovšia - aktuálna verzia). Ak v albume už je obrázok získaný individuálne, Picasa ho nenahradí súborom z balíka. Pôvodný obrázok má totiž "aktuálnejší" dátum a čas vzniku než práve získaný obrázok. Túto prekážku sa mi podarilo prekonať vymazaním obrázku z albumu a následným odovzdaním novšej verzie (so starším dátumom a časom). Potešujúce je, že pri tejto operácii sa zachová komentár. Som zvedavý, kedy chlapci od Googla spravia nápravu. Stačilo by, keby aj súbory v balíku mali dátum a čas prevzatia.

Keď sa už ponosujem, spomeniem aj problémy s usporiadaním obrázkov v albume. Zobrazujú sa pri tom menšie miniatúry, než pri prehľade albumu a nevidieť názov obrázka ani komentár. Zoradiť výzorovo podobné obrázky je preto problematické.


17. 9. 2011

Obrázky v Google Docs sú zaujímavou možnosťou pre vytváranie návrhov grafického rozhrania webových aplikácií. Dajú sa publikovať, ale aj exportovať (prevziať) ako PNG, JPEG, SVG, PDF.

Publikovaný obrázok sa dá využiť aj na stránkach Google. Výhodou je, že každá zmena sa prejaví priamo na stránke. Nevýhodou však je, že po kliknutí na obrázok sa zo stránky automaticky robí jeho download.

Obrázky vo formáte JPEG sa javia pri ich použití na stránkach Google "zrnité" - okolo čiar sú rušivé pixely. Vhodnejšie sa javia obrázky PNG. Kliknutie na obrázok vložený na stránku vyvolá zobrazenie obrázku v novom okne, čo je vhodnejšie, než automatický download. Po zmene obrázku treba urobiť export a jeho vloženie na stránku, čo pri viacerých zmenách obrázku môže byť otravné.

Album z PNG obrázkov vytvorený pomocou programu Picasa má nevýhodu, že na obrázkoch je zachovaná podkladová "šachovnica". Na obrázkoch albumu z JPEG obrázkov podkladová šachovnica nie je.


22. 2. 2011

Export HTML tabuľky do Excelu skriptom kratším než 10 riadkov je v blogu: www.oshyn.com.

Príspevok je uvedený výrokom:
As Einstein once said: “May things be simple, but not simpler”. So, let’s export a html table to Excel in 10 lines or less.

<script Language="javascript"> function TableToExcel() { var strCopy = document.getElementById("MyTable").innerHTML; window.clipboardData.setData("Text", strCopy); var objExcel = new ActiveXObject ("Excel.Application"); objExcel.visible = true; var objWorkbook = objExcel.Workbooks.Add; var objWorksheet = objWorkbook.Worksheets(1); objWorksheet.Paste; } </script> <HTML> <HEAD> <title>Export table to Excel in 10 lines</title> </HEAD> <BODY> <a href="javascript:RunScript()">Export to Excel</a><br/> <span id=” MyTable”> <table> <tr><td style=”background-color:Gray;” >10 lines</td></tr> <tr><td>This table was exported to Excel</td></tr> </table> </span> </BODY> </HTML>
Vraj sa uplatní aj inline style :-) Treba to vyskúšať ...

#IB 25.2.2011 .. window.clipboardData funguje v IE6, IE8. Objekt window vo Firefoxe takú fukciu nemá :-((((


14. 2. 2011

WolframAlpha - konkurencia Google? Na rozdiel od Google, ktorý ponúka výsledky vyhľadávania ako odkazy na webové stránky, WolframAlpha ponúka výsledky získané zo znalostného stroja - vyskúšaj www.wolframalpha.com.


10. 2. 2011

HipHop pre PHP je prostriedok vývojárov Facebooku pre zabezpečenie rýchlej odozvy blížiacej sa k rýchlosti strojového kódu získaného translátorom - pozri Blog vývojárov Facebooku


12. 1. 2011

ESMA - European Smart Metering Alliance mala na svojej stránke http://www.esma-home.eu/ v čase písania tejto poznámky zaznamenanú poslednú novinku dátovanú na marec 2010. Pre mňa sa javila užitočná mapa, na ktorej aliancia predstavuje prehľad projektov.


5. 1. 2011

Smart metering je trend v oblasti odpočtov spotreby elektrickej energie. Založený je na zavedení nového druhu elektromerov, ktoré sú schopné zaznamenávať nielen množstvo odobratej energie ako jedno výsledné číslo, ale aj časové postupnosti odberov. Sú schopné komunikovať s centrálnym dispečingom ... Pozri napr. články:

Táto poznámka bola pôvodne urobená 11. 4. 2010 v rámci projektu Opočty, ktorý má však privátny charakter ...


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 23. 03. 2012.