Cesta v menu Poznámky Rok 2014
Vedľajšie meu:

Rok 2014

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenané v roku 2014 ...7. 5. 2014

Kalkulačka tepla SPOROPS

Hovorca ÚRSO tvrdí, že nie je možná cenová kalkulačka tepla. Vytvoril som ju. Sú to tri webové aplikácie - Kalkulačka, Prehľad a Mapa.

Kalkulačka

formular_prazdny.png
Zadávací formulár prázdny.

formular_ukazka.png
Zadávací formulár vyplnený - ukážka.

Prehľad

prehlad.png
Prehľad zadaných údajoch v tabuľkovej forme.

Mapa

mapa.png
Prehľad zadaných údajoch na mapovom podklade.


26. 4. 2014

Srdce motorkárov

Motorkári majú srdce. Ak by ho aj nemali, dokážu si ho vytvoriť ako na námestí v Liptovskom Mikuláši.

Srdce motorkárov

Fotografia je z klipu Pharrell Williams - HAPPY Liptovský Mikuláš.19. 4. 2014

Príjemné veľkonočné sviatky!

Margarétky Margarétky

Margarétky dokážu vyvolať príjemnú náladu :-)


4. 4. 2014

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov V.2

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov dáva prehľad o absolventoch školení SAPI.

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov


21. 3. 2014

Mapa firiem profiPV

Mapa firiem profiP dáva prehľad o firmách, ktoré sú registrované na portáloch www.profipv.sk a www.solarninovinky.cz.

Mapa firiem profiPV


2. 3. 2014

Mapa cien tepla - analytické nástroje pre registrovaných používateľov

Mapa cien tepla bola rozšírená o analytické nástroje pre registrovaných používateľov.

Mapa cien tepla grafy


25. 2. 2014

Mapa cien tepla - komplet údaje za rok 2013

Rozhodnutia ÚRSO na rok 2012 v oblasti tepelnej energetiky boli do Mapy cien tepla vkladané "ručne". Rozhodnutia na rok 2013 boli spracované súborom PHP, SQL a Google Apps skriptov.

Mapa cien tepla 2013


eWon

4. 2. 2014

eWon - mašiny možu rozprávať

Linky, ktoré mi odporučil M. Lábaj z Control System:

Nainštaloval som si eCatcher, mám prístup do skupiny "Programers" Control System ...

eCatcher
Klient bežiaci na mojom PC umožňuje vyvolať stránku testovacieho pointu.


PHP logo

1. 2. 2014

Chcel som novšiu verziu PHP

Keď je svini dobre, ide na ľad ... Už štyri roky používam na lokálnom počítači PHP 5.2.12. Skripty, ktoré som chcel použiť na transformáciu PDF do textu, vyžadovali PHP 5.3. Nuž som skúsil nasadiť novšiu verziu PHP. Za štyri roky však človeku vyprchajú podrobnosti nasadenia PHP v IIS 7 na Win64 7. Z predošlej inštalácie mám poznámky Inštalácia PHP na Windows 7. Ale tam zaznamený postup neviedol k nainštalovaniu vyššej verzie PHP. A tak som skúsil php-5.3.28-nts-Win32-VC9-x86.MSI. A ten mi asi narobil v PC neplechu. Nielenže péhápéčko novšej verzie nefungovalo, nefungovala ani pôvodná verzia. Google vie všetko. Poradil nainštalovať PHPManagerForIIS-1.2.0-x64. Ani pomocou neho sa PHPčko nepodarilo rozbehať. MSI zapísal do registrov cestu C://php5.3/php.ini. Po zmene v registroch = nastavenie na C://php5/php.ini, vymazaní konfigurácií v PHPManagerForIIS a opakovaným zaregistrovaním PHP 5.2.12 sa péhápéčko ozvalo. PHP 5.3 nemám. Alé tá úľava, že mám, čo som mal včera ...

Ďalšie pátranie a skúšanie PHPManagerForIIS viedlo nakoniec k požadovanému výsledku. V c:\inetpub\wwwroot\web.config som nastavil add name="php-5.3.28" a PHP 5.3 sa rozbehlo. PHPManagerForIIS to nerobí :-( možno pre zákaz zápisu. Editovať web.config možno v inom adresári a potom ho s právami administrátora prekopírovať do c:\inetpub\wwwroot\.Aristoteles

30. 1. 2014

Aristotelova etika

Úvahy o tom, ako ukázať úroveň spotreby energií, ma priviedli k trom stavom - málo, stredne, veľa. Vychádzalo to zo zámeru ukázať "zlatú strednú cestu". Vtedy som netušil, že o rozumnosti vyvarovať sa extrémom už v dávnoveku učil Aristoteles v etike * 384 – † 322 pred Kr.:

Mravné cnosti človek dosiahne vtedy, keď bude udržiavať žiadostivú stránku svojej duše medzi výstrednými krajnosťami, t. j. keď nebude ani bojazlivý, ani pochabý, zjašený, ale statočný, ani márnotratný, ani skúpy, ale štedrý, ani malicherný, ani okázalý, ale veľkorysý, ani podlízavý, svárlivý, ale priateľský. Najväčšia cnosť je spravodlivosť, ktorá spočíva v umiernenosti. Pre cnosti alebo necnosti sa podľa Aristotela rozhodujeme slobodne. Naša od ničoho nezávislá voľba medzi dvoma predmetmi je samostatné a nepredvídateľné prírodné dianie. Aristoteles tu po prvý raz použil pojem etickej slobody.MULTICAL 602

24. 1. 2014

Zber údajov z meračov teploty Multical 602

Predbežná ponuka od firmy NOBIUS Metering na účasť v projekte vytvorenia systému zberu údajov z meračov Multical 602 firmy Kamstrup.1. 1. 2014

Najlepšie PHP frameworky pre rok 2014

Na začiatku roka 2014 je snáď rozumné pozrieť sa na PHP Frameworky, ktorým by sa oplatilo venovať v budúcnosti. V prehľade na stránkach www.sitepoint.com je jasným víťazom Laravel.

Najlepšie PHP frameworky pre rok 2014


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 07. 05. 2014.