Cesta v menu Poznámky Zdroje
Vedľajšie meu:

Zdroje

Ak si poznačím zdroje zaujímavých, užitočných či inak pozoruhodných zdrojov informácií, ušetrím čas strávený pri ich opätovnom vyhľadávaní. Tu sú v abecednom usporiadaní.

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

Android http://code.google.com/android/ - An Open Handset Alliance Project


B

BPMN www.bpmn.org - Business Process Modeling Notation, Object Management Group


C

Conel www.conel.cz - bezdrôtové komunikácie: GSM, GPRS, EDGE, UMTS

ControlSystem www.controlsystem.sk - slovenský zástupca VIPA, DeltaLogic, ProfiChip

C.G.C, a.s. www.cgc.sk - vývoj informačných systémov v oblasti prevádzky budov


E

EATJ www.eatj.com/ - web hosting solutions, free private JVM

eGov.sk www.egov.sk - portál elektronizácie verejnej správy

Energo - Robotics, v.d. www.energo.sk - pôsobí v oblasti automatizácie výrobných procesov

Enviro-portál www.enviroportal.sk - On-line mapy a fotografie zmapovaných druhov


H

HTML 456... http://html456.blogspot.com/ - Martin Hassman: Blog about current events around HTML-WG, WHATWG and new HTML versions

HT Solution http://www.htsolution.sk/ - slovenská firma riešiaca ESO/ES = podnikový systém, odštiepenie od Siemens, sídlo Bratislava, vývojové pracovisko Dolný Kubín ...


I

interval.cz http://interval.cz/ - internetový denník: webdesign a e-komerce

InterWay www.interway.sk - poskytovateľ web aplikácií a konzultačných služieb, CMS WebJET

IPESOFT www.ipesoft.sk - dodávateľ komplexných IT riešení pre energetiku a priemyselné podniky na báze produktov D2000, Žilina. S periódou 2 roky organizuje konferenciu
Technologické spektrum www.techspektrum.sk

ISOT ... XMTrade®ISOT ... www.isot.sk - Informačný systém organizátora krátkodobého trhu s elektrickou energiou.


J

Jargon File slang hackerov - zaujímavé čítanie


K

Krížovkársky slovnik www.krizovkarskyslovnik.sk .. IE6 spadne !!!

Koniec sveta www.mojevideo.sk/srch/koniec_sveta/


L

LANSA www.lansa.com .. software development platform, tools, advice, training and support

Liferay www.liferay.com .. Java Open source portal


M

MACRO components www.macro.sk .. distribútor elektronických súčiastok a dodávateľ systémov diaľkového odpočtu dát

MESA www.mesa.org .. Manufacturing Enterprise Solution Association.

Microstep HDO www.microstep-hdo.sk .. člen skupiny MicroStep Group.


O

OPC Client for ODBC www.matrikonopc.com .. The Matrikon OPC Client for ODBC enables any ODBC-compliant database to exchange process data with an OPC Server. Users can log data from OPC to their database without any prior SQL experience.

Obnovitelne zdroje energií www.ozeportal.sk .. Praktický sprievodca obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe a na Slovensku.


P

Powerset www.powerset.com - semantický vyhľadávač Wikipedie .. IE6 spadne !!!


S

Suntech-Slovakia - Dolný Kubín www.suntech.sk

SEPA - Solar Electric Power Association www.solarelectricpower.org

Sfera a.s http://www.sfera-as.sk/

SIEA www.siea.sk - Slovenská inovačná a energetická agentúra

SIEA Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie

Solar Energy System s.r.o. www.solarenergy.sk/

Štatistika http://rimarcik.com/

StreamBoat www.streamboat.ch .. 20 minútové filmy ???


U

ÚRSO www.urso.gov.sk - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

ÚRSO Prehľad OZE a KVET - obnoviteľné zdroje energie a kombinovaná výroba elektriny a tepla


V

Vonsch www.vonsch.sk - výrobky otáčkovej regulácie, najmä frekvenčné meniče vyšších výkonov


W

W3C www.w3.org - World Wide Web Consortium

Wonderware www.pantek.cz/, http://us.wonderware.com/ - integrovaná rodina produktov pre priemyslové, automatizačné a informačné aplikácie


Z

Zeitgeist - celý film CZ aj SK titulky - na blogu k 11. 9. 2002


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 30. 10. 2012.