Cesta v menu Projekty
Vedľajšie meu:

Projekty

Bývali časy, keď sa robilo do šuflíkov. Aj dnes zostáva mnoho v šuflíkoch. Tu sú výnimky...


Obsah

Kalkulačka tepla
IB marec 2014 ..
Webová aplikácia Kalkulačka tepla je nástroj, ktorý po zadaní údajov vyhodnotí cenu a množstvo energie na ústredné kúrenie a teplú vodu. Umožní v grafických indikátoroch porovnať zadané údaje s celoslovenským priemerom aj s údajmi, ktoré sme zozbierali touto kalkulačkou....
 
Mapa firiem profiPV
IB marec 2014 ..
Webová aplikácia Mapa firiem profiPV.sk poskytuje prehľad firiem podnikajúcich v oblasti fotovotiky ...
 
Mapa inštalatérov
IB január 2014 ..
Webová aplikácia Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov dáva prehľad o absolventoch kurzov ...
 
Mapy OZE a KVET
IB november 2013 ..
Webové aplikácie: Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVE; Mapa doplatkov pre OZE a KVET
 
Mapa ceny tepla
IB máj 2013 ..
Webová aplikácia Mapa rozhodnutí ÚRSO pre tepelnú energetiku zobrazuje cenu tepla na Slovensku ...
 
LightWeb
IB február 2013 ..
Webová aplikácia LightWeb je súčasťou SOLUX - tvorí webové používateľské rozhranie k systému ...
 
TeLem Kalkul
IB december 2012 ..
Webová aplikácia pre podporu rýchlych kalkulácií výroby tlačených dokumentov ...
 
Mapa OZE
IB marec 2012 ..
Mapa obnoviteľných zdrojov energie ...
 
Mapa SPOROPS
IB január 2012 ..
Mapa spotreby energií ...
 
SunLight Booster
IB apríl 2011 ..
Riadiaci podsystém pre SunLight Booster ...
 
SolarStat
IB september 2010 ..
Štatistické spracovanie údajov solárnej elektrárne ...
 
Odpočty
IB apríl 2010 ..
Zber a prezentácia údajov z meračov a snímačov ...
 
SolarWeb
IB október 2009 ..
Zber a prezentácia údajov zo solárnych elektrární ...
 
SolarTest
IB september 2009 ..
Systém merania a prezentácie údajov z testovacieho systému pre fotovoltaiku na severnom Slovensku ...
 
MOST
IB marec 2009 ..
Monitorovanie solárnych trackerov ...
 
Mosla
IB august - september 2007
Monitorovanie slnečnej aktivity ...
 
RBWebMini
IB august - september 2007
Programové prostriedky pre zber, monitorovanie a vyhodnocovanie údajov z technologického prostredia ...
 
RBWeb
IB november 2005 ..
Systém kompletného informačného servisu pre techniky priemyselného inžinierstva ...
 
RoboWeb
IB marec - september 2005
Prezentácia výsledkov konštrukcie robotov zo stavebnice LEGO pre základné školy ...
 
BEDO.sk
IB január - marec 2005
Idealistická predstava o možnosti zvýšenie bezpečnosti dopravy na cestách Slovenska ...
 
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 21. 06. 2008.