Cesta v menu Projekty Kalkulačka tepla
Vedľajšie meu:

Kalkulačka tepla

IB marec 2014 ..
Kalkulačka tepla

V denníku SME bol koncom marca 2014 uverejnený článok Halky Tytykalovej Skúste, či vám sedí cena za teplo. Bolo v ňom uvedené, že aplikácia Spoločnosti rozumných spotrebiteľov Slovenska Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku - Mapa cien tepla môže byť využitá na zistenie, či cena za teplo od cetrálnych dodávateľov je v súlade s príslušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Okrem hodnotenia aplikácie jej autorom bol poskytnutý priestor na vyjadrenie aj hovorcovi ÚRSO. Vo svojom stanovisku okrem iného uviedol:

Každý zdroj má špecifické podmienky svojej prevádzky a výroby, napríklad druh paliva, investície, klimatické podmienky, regulačný príkon a podobne a preto ich nemožno porovnávať na základe nejakých priemerných kritérií ... nie je možná ani cenová kalkulačka tepla, pretože v teplárenstve neexistuje celoslovenská distribučná sieť tepla ako je tomu v elektroenergetike alebo v plynárenstve, a teda neexistuje možnosť napojiť sa na iného dodávateľa (na webe úradu je cenová kalkulačka cien elektriny a plynu).

Toto vyjadrenie ma motivovalo k vytvoreniu Kalkulačky tepla SPOROPS. Tvoria ju tri webové aplikácie:

 • Kalkulačka - zadávací formulár a vyhodnotenie zadaných údajov,
 • Prehľad - prehľad zadaných údajov v tabuľkovej forme,
 • Mapa - prehľad zadaných údajov na mapovom podklade.

Webové aplikácie využívajú:

 • MySQL pre uloženie údajov,
 • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
 • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
 • Google Maps pre zobrazenie podkladu mapy,
 • Google Maps API pre vykreslenie značiek objektov na mapovom podklade,
 • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre získanie údajov podľa interakcie používateľa,
 • Google Doc pre prípravu vstupných údajov.
 • Google Apps Script pre geolokáciu a generovanie SQL skriptov na zápis a údržbu databázy.
 • Google Charts pre zobrazenie histogramov, koláčových grafov, indikátorov - ručičkových meracích prístrojov .

Články s tematikou kalkulačky sú na adrese www.sporops.sk/clanky/index.php#kalkulacka.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 14. 05. 2014.