Cesta v menu Projekty LightWeb
Vedľajšie meu:

LightWeb

IB február 2013 ..
System SOLUX

Vo verejnom osvetlení je veľký potenciál úspor energie. Systém SOLUX zohľadňuje miesto, čas a požiadavky obyvateľov na verejné osvetlenie. Je to súbor technických a programových prostriedkov. Predmetom projektu LightWeb je definovať požiadavky a na webovú aplikáciu ako súčasť SOLUX, ktorá bude tvoriť rozhranie k systému pre používateľov a technický personál. Umožní:

 • definovať parametre odrážajúce požiadavky používateľov na systém = kedy a čo má svietiť,
 • monitorovať aktuálny stav = čo a ako svieti,
 • analyzovať činnosť systému = čo a ako svietilo.

Webové technológie pre zabezpečenie používateľského rozhrania systému majú opodstatnenie:

 • web je veľmi rozšírený, používatelia sú zvyknutí na ovládanie webových aplikácií cez webové prehliadače,
 • sieťové riešenia poskytujú možnosť vzdialenej diagnostiky a monitoringu, servisu,
 • web dáva možnosť vybudovať centrálny dispečerský systém.

Webová aplikácia "LightWeb" využíva:

 • MySQL pre uloženie údajov,
 • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
 • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
 • Google Maps pre zobrazenie podkladu systému,
 • Google Maps API pre vykreslenie systému na mapovom podklade,
 • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre sledovanie stavu a interakciu so systému v reálnom čase,
 • Google Sites pre projektovú dokumentáciu a používateľskú príručku.

Funkčný vzor aplikácie je na adrese: http://www.odpocty.sk/lightweb/mapa.php.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 29. 06. 2013.