Cesta v menu Projekty Mapa inštalatérov
Vedľajšie meu:

Mapa inštalatérov

IB január 2014 ..
Mapa inštalatérov

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť Thermo|Solar Žiar nad Hronom získali akreditáciu na vzdelávanie s názvom "Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja". Webová aplikácia

Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov

dáva prehľad o absolventoch ich kurzov. Umožňuje zaevidovať a zobrazovať údaje absolventov kurzov aj iných školiacich pracovísk.

Webová aplikácia využíva:

  • MySQL pre uloženie údajov,
  • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
  • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
  • Google Maps pre zobrazenie podkladu,
  • Google Maps API pre vykreslenie značiek inštalatérov na mapovom podklade,
  • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre získanie údajov podľa interakcie používateľa pre doplnenie mapy, výpočet štatistiky,
  • Google Doc pre prípravu údajov a geolokáciu.

Aplikácia je na adrese: www.solarweb.sk/mapa_oze/instalateri.php.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 04. 04. 2014.