Cesta v menu Projekty Mosla
Vedľajšie meu:

Mosla

IB august - september 2007

Cieľom projektu Mosla bolo vytvoriť podporné programové prostriedky pre monitorovanie slnečnej aktivity, ktoré je súčasťou výskumných a vývojových aktivít spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o..

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 22. 06. 2008.