Cesta v menu Projekty RBWeb
Vedľajšie meu:

RBWeb

IB november 2005 ..

RBWeb bol vyvinutý v spolupráci s RB s.r.o.. Je to systém na kompletný informačný servis pre techniky priemyselného inžinierstva. Základnú predstavu o funkciách systému je možné získať z webowej prezentácie RBWebDemo a z dokumentu, v ktorom je opísaná podstata RBWeb (pdf).

Systém RBWeb bol nasadený vo viacerých výrobných podnikoch. Na základe získaných skúseností a želaní používateľov je neustále rozširovaná jeho funkcionalita. Vo vývoji systému boli zaznamenané tieto medzníky:

Rok 2006
 • základná funkcionalita
 • bilancie
 • cenové rozúčtovanie
Rok 2007
Rok 2008
 • časové programy
 • personalizácia
 • konfigurácia ENERG 30 a ENERG 600
 • operatívny prehľad stavu strojov prevádzok
 • fakturácia (pdf)
Rok 2009
 • reporty fakturácie
 • import dát
 • import plánov
 • bilančné zoskupenia fakturácie
 • vyhľadávanie
 • personalizácia menu
 • všeobecné reporty a export do CSV
 • modul OEE a KPI (pdf)
 • SMS a email notifikácie
 • konfigurácia ENERG 600 - druhá verzia
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 30. 11. 2009.