Cesta v menu Publikácie Články
Vedľajšie meu:

Články

Prehľad vybraných článkov v časopisoch a na webe:
 • Príklady z článkov uverejnených v printových médiách v rokoch 2004 a 2005
 • Články v časopise PC Space ib_publikacie_pc_space.zip:
  • Buranský, I.: E4X – rozšírenie JavaScriptu pre XML. PC Space 12/2004
  • Buranský, I.: JavaScript: Riešenie výnimočných situácií.
   PC Space 10,11/2004
  • Buranský, I.: JvaScript a objektovo orientované programovanie.
   PC Space 10/2004
  • Buranský, I.: Seriál C#. PC Space 09/2003 - 09/2004
  • Buranský, I.: Seriál PHP. PC Space 2/2003 - 3/2003
  • Buranský, I.: Microsoft vypustil Express. PC Space 9/2004
  • Buranský, I.: Klienti webových služieb. PC Space 5,6/2003
  • Buranský, I.: Webové služby a databáza. PC Space 3,4/2003
  • Buranský, I.: Vytvorme webovú službu. PC Space 12/2002, 1/2003
  • Buranský, I.: O webových službách aj na Slovensku. PC Space 12/2002
 • Buranský, I.: Čriepky z PHP – dátum a čas.
  Prvý zo série článkov venovaných PHP v sekcii programovanie internetového počítačového denníka www.pc.sk, august 2001
 • Buranský, I.: Extrémne programovanie.
  Internetový počítačový denník www.pc.sk, marec 2001
 • Buranský, I.: UML – základ objektovo orientovaného programovania.
  Internetový počítačový denník www.pc.sk, marec 2001
 • Buranský, I.: Umenie programovať – dedičnosť.
  Internetový počítačový denník www.pc.sk, marec 2001
 • Buranský, I.: Umenie programovať - objekty.
  Internetový počítačový denník www.pc.sk, marec 2001
 • Buranský, I.: Urobte si z PC asynchrónny sériový analyzátor.
  Internetový počítačový denník www.pc.sk, január 2001
 • Buranský, I.: Premeny myslenia programátora.
  Úvodný článok k seriálu uverejňovanom v internetovom počítačovom denníku www.pc.sk, november 2000

Poznámka:
Webová lokalita www.pc.sk v roku 2011 už nebola dostupná - nuž, nič nie je večné :-(
Články sa dajú vytiahnuť z archívu ib_publikacie_2000az2003.zip

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 02. 11. 2012.