Cesta v menu
Vedľajšie meu:

Motivácia

Imrich Buranský

"Kto na konci dvadsiateho storočia nebude ovládať počítače, bude sa podobať tomu, kto na začiatku storočia nevedel čítať a písať." Keď som si toto prečítal v polovičke 70-tych rokov v jednom odbornom článku, nevedel som si predstaviť, ako to v skutočnosti bude. Počítače sme vtedy vnímali ako veľké sálové mašiny. Dnes, keď už väčšina z nás v podobe mobilu nosí počítač, ktorý je neraz výkonnejší než vtedajšie sálové superpočítače, keď k počítaču sadajú už aj predškoláci, keď nám počítače na uliciach vydávajú peniaze z bankomatov, keď počítače zbierajú údaje nielen zo Zeme, ale aj z vesmíru a ich prepojenie v celosvetovej "pavučine" nám ponúka nebývalé možnosti, ľutujem, že som si neodložil časopis, v ktorom bola uverejnená vyššie citovaná prognóza o význame počítačov. Táto myšlienka ma natoľko ovplyvnila, že programovanie počítačov som si nielen zvolil za svoju profesiu, ale stalo sa aj mojou záľubou.

Imrich Buranský


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 10. 02. 2012.