Cesta v menu Poznámky Rok 2008
Vedľajšie meu:

Rok 2008

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenávané od polovice roka 2008 ...19. 12. 2008

Vektorová grafika na webe ... Existujú tri vzájomne si konkurujúce prístupy k poskytnutiu možnosti využitia vektorovej grafiky na webových stránkach - Canvas, SVG, VML.

<canvas> je HTML prvok zahrnutý do návrhu HTML5. Podrobné vysvetlenie je na stránkach developer.mozilla.org. Budeme si naň musieť asi ešte počkať :-(

SVG (Scalable Vector Graphics) je odporúčaním W3C, ale nepodporujú ho ešte všetky webové prehliadače, ani MS IE :-(

VML (Vector Markup Language) bol neakceptovaný návrh normy predložený zo strany Microsoftu W3C, ale aj napriek tomu implementovaný v prehliadačoch IE od verzie 5.0 - msdn.microsoft.com, ale v iných prehliadačoch nemá podporu :-(

Raphaël JavaScript Library ponúka možnosť odbremeniť vývojárov od potreby zvažovať, či použiť SVG alebo VML. Knižnica to urobí za nich, pozri napr. : graf :-)


17. 12. 2008

Najrýchlejšie rastúce slovenské IT firmy v roku 2007 - ekonomika.sme.sk

Prieskum Technology Fast 500 realizuje globálna poradenská skupina Deloitte. V roku 2007 sú medzi 500 najrýchlejšie rastúcimi 4 slovenské IT firmy:

Miesto Firma Rast
93. Eset, s. r.o.. 1 721 %
130. IPESOFT, s. r. o. 1 293 %
191. Millennium 000 , s. r. o. 918 %
392. MicroStep-HDO, s. r. o. 385 %

9. 12. 2008

MESA - www.mesa.org .. Manufacturing Enterprise Solution Association. V AT&P Journal 12/2008 je rozhovor s Julie Fraser - členkou MESA. V článku bola MESA vykreslená ako organizácia, ktorej cieľom je zvýšiť efektivitu využívania moderných metód a nástrojov riadenia výroby, najmä MES (Manufacturing Execution Systems), zameriava sa na osvetu a pracuje na báze dobrovoľnosti. Mohlo by sa zdať, že materiály tejto organizácie budú voľne dostupné. Sú však dostupné iba pre toho, kto dokáže zaplatiť. Tak napr. MESA White Paper #08: MESA's Next Generation Collaborative MES Model záujemca dostane po zaplatení $25 :-(((((( A to bez toho, aby sa dalo pozrieť, či to stojí za to...


29. 11. 2008

Weby Google - http://sites.google.com/site/rbweb3/ - overenie tvorby webu využitím nástrojov Google ...

Gadgety Google - prehľad "strojčekov" jednoducho použiteľných na stránke, napríklad aktuálny dátum a čas ...

Články opisujúce "gadgety" sú napr. na www.owebu.cz ...


1. 11. 2008

PHP: Propel http://propel.phpdb.org/trac/ - Propel is an Object-Relational Mapping (ORM) framework for PHP5. It allows you to access your database using a set of objects, providing a simple API for storing and retrieving data.

Mixin http://en.wikipedia.org/wiki/Mixin - a class that provides a certain functionality to be inherited by a subclass, but is not meant to stand alone. Inheriting from a mixin is not a form of specialization but is rather a means to collect functionality. A class may inherit most or all of its functionality by inheriting from one or more mixins through multiple inheritance.

Digitalus CMS http://digitaluscms.com/ - Digitalus CMS is a new kind of CMS. The focus of this open source project is usable software as oposed to enless lists of features. We added a very flexible API to this base so you can customize virtually any aspect of the system. This creates a simple and elegant platform that you can use for a wide range of sites and requirements ...


16. 10. 2008

Aston ITM: myAmbient | Telemetrics - www.aston.sk - telemetrické riešenie automatického odpočtu dát z meračov na rozvodných sústavách ...


9. 10. 2008

SaaS - Software as a Service - wiki/Software_as_a_Service = všeobecná charakteristika. Princíp SaaS je podľa článku Bluehouse: Facebook pre podnikové prostredie základom týchto internetových služieb IBM. Je to hosting aplikácií využívajúci cloud computing ...


1. 10. 2008

Raphaël—JavaScript Library - http://raphaeljs.com/ .. malá JavaScript knižnica umožňujúca pracovať s vektorovou grafikou SVG (väčšina prehliadačov) a VML (IE). V súčasnosti knižnica beží v prehliadačoch Firefox 3.0+, Safari 3.0+, Opera 9.5+ a Internet Explorer 6.0+. Autor: Dmitry Baranovskiy


22. 9. 2008

Google Android - An Open Handset Alliance Project


19. 9. 2008

W3C Selector API - Working Draft z 21.12. 2007 je vraj implementované v prehliadačoch Safari 3.1, IE 8 beta, Firefox 3.1 alpha1 a očakáva sa aj v Opere.

Namiesto niekedy dosť ťažkopádneho vyhľadania prvkov s využitím DOM je možné získať prvky zadaním CSS selektora. V niektorých komentároch k článku Martina Hassmana je vyjadrená ľútosť, že nie je použité XPath ...

Príklad prevzatý z SitePoint Tech Times: V nasledujúcom HTML kóde treba označiť všetky prvky input typu "checkbox", ktoré sú v prvkoch li triedy "important" :

<ul id="menu"> <li> <input type="checkbox" name="item1_done" id="item1_done"> <label for="item1_done">bread</label> </li> <li class="important"> <input type="checkbox" name="item2_done" id="item2_done"> <label for="item2_done">milk</label> </li> <!-- imagine more items --> </ul>

Riešenie použitím DOM:

var items = document.getElementById( 'menu' ).getElementsByTagName( 'li' ); for(var i=0; i < items.length; i++) { if(items[i].className.match(/important/)) { if(items[i].firstChild.type == "checkbox") { items[i].firstChild.checked = true; } } }

Riešenie použitím Selector API:

var items = document.querySelectorAll( '#menu li.important input[type="checkbox"]' ); for(var i=0; i < items.length; i++) { items[i].checked = true; }

16. 9. 2008

MS SQL Server Collation conflict

Opis príčin a náznak možného riešenia:

In SQL Server, collations can be configured at several levels:

 • the default collation for the entire server (instance)
 • the default collation of the database
 • the collation of the column in some table

I understand that you get the "Cannot resolve collation conflict for equal to operation" message when you try to compare (by joining, for example) a column from a temporary table to a column from a normal table. In this, case the problem is caused by the fact that temporary tables are stored in the tempdb database, so (unless you explicitly specify a collation) they get the default collation of the tempdb database, which is the default collation of the server.

To solve this problem without changing any code, you need to change the default collation of the server to match the default collation of your restored database (which is also the default collation of the live server). In order to change the default collation of the server, you need to "rebuild the master database" or reinstall SQL Server.

Riešenie v SQL kóde

Cannot resolve collation conflict for equal to operation.

In MS SQL SERVER, the collation can be set in column level. When compared 2 different collation column in the query, this error comes up.

SELECT ID
     FROM ItemsTable 
             INNER JOIN AccountsTable
     WHERE ItemsTable.Collation1Col AccountsTable.Collation2Col
      

If columns ItemsTable.Collation1Col and AccountsTable.Collation2Col have different collation, it will generate the error “Cannot resolve collation conflict for equal to operation“.

To resolve the collation conflict add following keywords around “=” operator.

SELECT ID
     FROM ItemsTable
             INNER JOIN AccountsTable
     WHERE ItemsTable.Collation1Col COLLATE DATABASE_DEFAULT
     AccountsTable.Collation2Col COLLATE DATABASE_DEFAULT
      

Collation can affect following areas:
1) Where clauses
2) Join predicates
3) Functions
4) Databases (e.g. TempDB may be in a different collation database_default than the other databases some times)

Reference : Pinal Dave (http://www.SQLAuthority.com)

SQL Server Books Online:

How to rebuild the master database (Rebuild Master utility)

To rebuild the master database:

 1. Shutdown Microsoft® SQL Server™ 2000, and then run Rebuildm.exe. This is located in the
  Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn directory.
 2. In the Rebuild Master dialog box, click Browse.
 3. In the Browse for Folder dialog box, select the \Data folder on the SQL Server 2000 compact disc or in the shared network directory from which SQL Server 2000 was installed, and then click OK.
 4. Click Settings. In the Collation Settings dialog box, verify or change settings used for the master database and all other databases. Initially, the default collation settings are shown, but these may not match the collation selected during setup. You can select the same settings used during setup or select new collation settings. When done, click OK.
 5. In the Rebuild Master dialog box, click Rebuild to start the process. The Rebuild Master utility reinstalls the master database.
  Note: To continue, you may need to stop a server that is running.

Ďalšie zdroje:


15. 9. 2008

Java a s ňou súvisiace skratky použité v článku Pro Spring: Spring and EJB - Learn how to use Spring with EJB applications
 • POJO - Plain Old Java Object
 • EJB - Enterprise JavaBeans
 • JNDI - Java Naming and Directory Interface
 • AOP - Aspect-Oriented Programming
 • J2EE - Java 2 Enterprise Edition
 • RMI - Remote Method Invocation
 • JRMP - Java Remote Method Protocol
 • IIOP - Internet Inter-Orb Protocol
Branický Marek: seriál článkov na serveri interval.cz

7. 9. 2008

Google Chrome http://www.google.com/chrome - internetový priehliadač z dielne Google

1. 9. 2008

SKOS - Simple Knowledge Organization System W3C Working Draft 29 August 2008, SKOS Primer.
Many knowledge organization systems, such as thesauri, taxonomies, classification schemes and subject heading systems, share a similar structure, and are used in similar applications. SKOS captures much of this similarity and makes it explicit, to enable data and technology sharing across diverse applications.
The aim of SKOS is not to replace original conceptual vocabularies in their initial context of use, but to allow them to be ported to a shared space, based on a simplified model, enabling wider re-use and better interoperability.
 • Thesauri are based on concepts and they show relationships among terms. Relationships commonly expressed in a thesaurus include hierarchy.
 • Taxonomy - a set of controlled vocabulary terms, usually hierarchical. Once created, it can help inform navigation and search systems.

28. 8. 2008

Ladenie v JavaScripte
function err(type, message) { var err = new Error(); err.name = 'My API ' + type + ' Error'; err.message = message; throw(err); } if(typeof this.input == 'undefined') { delete this.input; err('Input', 'Missing input'); }

27. 8. 2008

Element Traversal Specification - W3C Candidate Recommendation 13 August 2008. Definuje interfejs, ktorý umožní prechádzať hierarchiou elementov: firstElementChild, lastElementChild, previousElementSibling, nextElementSibling, childElementCount V špecifikácii DOM má podobnú funkcionalitu interfejs Node: firstChild, lastChild, previousSibling, nextSibling. Existuje viac druhov Node, napr. ELEMENT_NODE, ATTRIBUTE_NODE, TEXT_NODE ... (celkom 12 druhov). Prechod hierarchiou nodov druhu ELEMENT_NODE si vyžaduje testovať výskyt tohto druhu... Element Traversal má zjednodušiť a zefektívniť prechod po elementoch. Implementácia:

26. 8. 2008

Adobe Flex - článok na interval.cz podáva jeho stručnú charakteristiku, autor: Bernard Borek (4. 6. 2008). Jedná sa o MXML na definovanie používateľského rozhrania a ActionScript na obsluhu udalostí. Zdrojové kódy sú textové súbory, ktoré sa prekladajú napr. použitím Flex SDK z príkazového riadku (je zadarmo), alebo Flex Builder (vývojové prostredie 5000 Kč). Výsledkom je SWF súbor. Adobe AIR umožňuje aplikáciu Flex spustiť na desktope.

RIA = Rich Internet Applications - článok na interval.cz , autor: Bernard Borek (25. 4. 2008). Pekný prehľadový článok. Okrem iného porovnáva Adobe Flex a Microsoft Silverlight.


24. 8. 2008

ECMAScript Harmony - pokus o zjednotenie rozštiepenej pracovnej skupiny "Ecma's Technical Committee 39", ktorej jedna časť bola stúpencom postupného vývoja jazyka a pracovala na dokumente ES3.1 (Microsoft, Yahoo), druhá časť navrhovala podstatné syntaktické aj sémantické zmeny vrátane menných priestorov (namespaces) a skorého zväzovania (early binding) predstavených ako ES4 (Adobe, Mozilla, Opera, Google), pozri správu: https://mail.mozilla.org/pipermail/es-discuss/2008-August/003400.html, ktorá referuje o výsledkoch stretnutia TC39 v Oslo koncom júla 2008. Posledná verzia - 3. edícia štandardu ECMA-262 = špecifikácia jazyka ECMAScript je z minulého tisícročia - december 1999, pozri: http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm.

13. 8. 2008

MS Excel na strane klienta - Explore ways to pass a Microsoft Excel file to the client side .. IE6 spadne !!!

7. 8. 2008

Mashup - The term mash-up refers to a new breed of Web-based applications created by hackers and programmers (typically on a volunteer basis) to mix at least two different services from disparate, and even competing, Web sites. The term mash-up comes from the hip-hop music practice of mixing two or more songs.
Buzzword - A word or phrase connected with a specialized field or group that usually sounds important or technical and is used primarily to impress laypersons. A stylish or trendy word or phrase...
http://www.answers.com/topic/buzzword

4. 8. 2008

Vyhľadávač zakladateľa Wikipedie - http://re.search.wikia.com/ - uvedený do používania v januári 2008.
Midori = operačný systém budúcnosti? "Microsoft zahájil výzkumný projekt, jehož cílem je vytvořit software, který převezme úkoly operačního systému ve chvíli, kdy půjdou Windows do důchodu."

3. 8. 2008

Cuil - http://www.cuil.com/ - vyhľadávač, ktorý údajne spracováva 3 krát viac stránok než Google a 10 krát viac než Microsoft.
Cuil is an old Irish word for knowledge. For knowledge, ask Cuil.

31. 7. 2008


23. 7. 2008

JavaScript Event Delegation
function getEventTarget(e) { e = e || window.event; return e.target || e.srcElement; } function editCell(e) { var target = getEventTarget(e); if(target.tagName.toLowerCase() === 'td') { // DO SOMETHING WITH THE CELL } }

21. 7. 2008

WES - Water Energy System http://www.genepax.co.jp/en/energy/

13. 7. 2008

CWL - http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/ - a Common Web Language for humans and computers, must solve the following two big problems exist in the present web world. One is the language barriers in the web, and another is lacking of machine understandability for the contents in the web. Three different types of representations of CWL allow different way of treatment of the same information described:
 • UNL - Universal Networking Language .. for multilingualism
 • CDL - Concept Description Language .. for semantic computing
 • RDF - Resource Description Framework .. for working with various data navigation and aggregation systems

3. 7. 2008

Powerset - www.powerset.com - semantický vyhľadávač, o ktorý má záujem Microsoft .. IE6 spadne !!!

29. 6. 2008

Seznámení s HTML 5 - článok na interval.cz

27. 6. 2008


24. 6. 2008

Účasť na seminári firmy Conel k bezdrôtovým komunikáciám:
 • GSM - Global System for Mobile,
 • GPRS - General Packet Radio Services, maximálne 160 kbit/s
 • EDGE - Enhanced Data Rates for Global Evolution, do 480 kbit/s
 • UMTS - Universal Mobile Telecommunications System, teoreticky 14.0 Mbit/s, prakticky závisí od koncového zariadenia, napr. 384 kbit/s, 7.2 Mbit/s ...

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 01. 01. 2009.