Cesta v menu Poznámky Rok 2010
Vedľajšie meu:

Rok 2010

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenané v roku 2010 ...1. 12. 2010

JavaScript Design Pattern - zaujímavé programové konštrukcie sú v článku James Edwardsona
My Favorite JavaScript Design Pattern:

function MyScript(){} (function() { var THIS = this; function defined(x) { return typeof x != 'undefined'; } this.ready = false; this.init = function( { this.ready = true; }; this.doSomething = function() { }; var options = { x : 123, y : 'abc' }; this.define = function(key, value) { if(defined(options[key])) { options[key] = value; } }; }).apply(MyScript);

1. 12. 2010

JavaScript: Function::Applay - metóda Applay funkcie je vysvetlená v článku na stránke www.devguru.com. Uvedený je príklad:

function Car(make, model, year) { this.make = make; this.model = model; this.year = year; } function RentalCar(carNo, make, model, year) { this.carNo = carNo; Car.apply(this, new Array(make, model, year)) } myCar = new RentalCar(2134,"Ford","Mustang",1998) document.write("Your car is a " + myCar.year + " " + myCar.make + " " + myCar.model + ".")

15. 7. 2010

Node.js - non-blocking, event-driven web server - mal by to byť server využívajúci JavaScript pre novú generáciu webových aplikácií. Vysvetlenie je v článku Node.js is the New Black, domovská stránka http://nodejs.org.


15. 7. 2010

BOM header pre UTF-8 .. potiaže pilotného nasadenia aplikácie Odpočty

Byte Order Mark na začiatku súboru má niesť informáciu o tom, aké kódovanie je v súbore použité. Pre UTF-8 je to trojica znakov EF BB BF. Vo všeobecnosti by sa dalo očakávať, že tieto znaky v súbore sú užitočné. Môžu však narobiť aj neplechu.

Niektoré editory pri zápise súboru v kódovaní UTF-8 BOM automaticky doplnia - napríklad Notepad. Iné editory dajú možnosť vybrať, či BOM do súboru zapísať, alebo nie - napríklad Komodo Edit. A tak sa môže stať, že niektoré súbory BOM majú, iné nie. Nebolo by na tom nič zlé, keby človek neprišiel o spústu drahocenného času pri hľadaní príčiny problémov. Mne sa to stalo pri nasadzovaní aplikácie Odpočty. Vonkajším prejavom boli problémy s formátovaním - medzera nad bannerom, nedodržanie veľkosti textu ... Vývojový nástroj prehliadača Chrome poukázal na nesprávne formátovanie HTML. Vraj neočakávaný HTML prvok, HEAD na nesprávnom mieste, TITLE mimo HEAD. Zdrojový kód stránky však bol správny. Konzultácia s Ing. Ďulíkom ma nasmerovala na použitie aplikácie wget. Z príkazového riadka zadaním

C:\!IB\wget http://www.odpocty.sk/ranalm/web.php

som získal súbor vygenerovaný serverom. V ňom som odhalil dve trojice BOM. Jedna trojica by bola OK, ale kde sa tam vzala druhá? Pomohla konzultácia s Hotwire. Nielenže nesmie byť BOM v súbore PHP, ktorý výstup generuje, ale nesmie byť ani v žiadnom z includnutých súborov. V mojom prípade bol "hriešnikom" súbor dbo.inc ... Úľava, ktorú človek pocíti po odhalení problému sa nedá opísať :-)


11. 5. 2010

Editovateľný HTML výberový zoznam (Editable DropDown Listbox) nie je súčasťou špecifikácie HTML4 (očakáva sa v HTML5). V mnohých prípadoch je takýto prvok používateľského rozhrania na stránkach veľmi užitočný. Je to napríklad vtedy, keď je k dispozícii výberový zoznam položiek, ale treba umožniť aj zadanie ľubovoľného iného textu. Riešenie s využitím JavaScriptu ponúka Subrata Chakrabarty http://chakrabarty.com/pp_editable_dropdown.html.

Príklad:


30. 4. 2010

Rozbaľovacia navigácia na webových stránkach sa stala nepísaným štandardom. Vyhýbal som sa jej implementácii, lebo vždy bolo dosť iných problémov na riešenie. Pre novú verziu RBWebu som však navrhol, aby rozbaľovacia navigácia bola jedným z rozpoznávacích znakov voči predošlej verzii. V článku Professional dropdown #2 som našiel inšpiráciu. V ňom opísaný princíp som použil nielen pre RBWeb4, ale aj pre SolarWeb, Odpočty, ba dokonca aj svoj CMS, ktorý používam pre zostavenie týchto stránok. Pre prípad použitia aj v iných webových prezentáciách, tu je zoznam opatrení spojených so zabezpečením rozbaľovacej navigácie:

 • medzi zdroje stránky zahrnúť adresár _menu s obrázkami, CSS a JavaScriptom,
 • rozšíriť _ib/zaklad.inc - trieda CWeb:
  • htmlNavigacia, htmlVetvaNavigacie = dve nové metódy,
  • zavolať htmlNavigacia namiesto htmlZalozky v metódach html a htmlMapa,
 • upraviť _ib/roboweb.inc - trieda CRoboWebHead:
  • doplniť link _menu/menu.css,
  • doplniť script _menu/menu.js,
 • do _css/roboweb.css pre #divzalozky doplniť height: 20px;

No, ani to nebolelo a ovládanie mojich stránok sa snáď zjednodušilo :-)


29. 4. 2010

Excel otvorený JavaScriptom zostane v pamäti - opis chyby aj návrh riešenia je v článku
http://support.microsoft.com/kb/266088.


10. 3. 2010

MS SQL Server - zmena módu autentifikácie .. je potrebná, ak počas inštalácie servera bola zvolená voľba Windows Authentication mode. Vtedy je sa login zakázaný. Ak zmeníme mód autentifikácie na SQL Server and Windows Authentication mode, sa zostane zakázaný. Riešenie problému je opísané v článku: How to: Change Server Authentication Mode. Postup:

 • SQL Server Management Studio Object Explorer - Properties .. Na stránke Security nastaviť požadovaný mód autentifikácie
 • Reštartovat SQL Server
 • Vykonať príkaz:
  ALTER LOGIN sa ENABLE;
  GO
  ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = 'heslo';
  GO

4. 3. 2010

Windows Server AppFabric - a set of integrated technologies that make it easier to build, scale and manage Web and composite applications that run on IIS. Windows Server AppFabric targets applications built using ASP.NET, Windows Communication Foundation (WCF), and Windows Workflow Foundation (WF). It provides out-of-the-box capabilities for you to easily build and manage composite applications, including:

 • Enhanced design and development tools in Visual Studio to build rich composite applications
 • Management and monitoring of services and workflows via integration with IIS Manager and Windows PowerShell
 • Distributed in-memory application cache to improve application performance

Windows Server AppFabric Beta 2 is available now for developers to start building their next-generation composite applications, and for administrators to host and manage them. It integrates technologies previewed as code name "Dublin" and code name "Velocity" .. www.microsoft.com/downloads...


2. 3. 2010

PHP, Windows a MS SQL Server Express - táto kombinácia ponúkaná Microsoftom je podľa môjho názoru dôkazom toho, že Microsoft si uvedomil veľkú obľúbenosť PHP a ponúkol možnosť použiť ho so svojím SQL Serverom Express. Opis inštalácie a príklady použitia MS SQL Servera z PHP je v článu Get Started with PHP on Windows with SQL Server Express.


16. 2. 2010

MS VisualStudio 2010 Express Beta 2 je možné skúšať do 30.6.2010. Nainštaloval som:

 • Visual C# 2010 Express Beta 2
 • Visual Web Developer 2010 Express Beta 2
 • SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x86)

Na rozdiel od MS Visual Studio 2003, na beh webovej aplikácie sa používa zabudovaný webový server. Preto moje prvé pokusy smerovali k dosiahnutiu behu vytvoreného projektu pod IIS. Projekt bol vytvorený zo šablóny ASP.NET Web Application Visual C#.

 • Priame skopírovanie adresára projektu, vytvorenie virtuálneho adresára a spustenie stránky viedlo k chybe: Configuration Error vo web.config na prvku autentification ...
 • Chodivá aplikácia pod IIS bola dosiahnutá takto:
  • Solution Explorer - IB_WebApp2: Create Package = C:\Users\Imi\Documents\Visual Studio 2010\Projects\IB_WebApp2\IB_WebApp2\obj\Debug\Package\IB_WebApp2.zip
  • IIS - Default Web Page - Import Application ... vybrať IB_WebApp2.zip. Import pri nastavenom NET Framework 4 nebol uspešný. Bolo potrebné prepnúť na .NET Framework 2. Import vytvoril priečinok v C:\\inetpub\wwwroot\IB_WebApp2_deploy.
  • Stránka sa rozbehla, ale vyžiadalo si to nastaviť NET Framework 4. Pokus o Log In viedol k chybe. Chýbal adresár App_Data. Bolo ho treba vytvoriť a nastaviť oprávnenia pre zápis pre IIS_IUSERS(RB\IIS_IUSERS) - nastavil som "Úplný prístup". Bolo treba zmeniť IIS Application Pool Default .. Process model Identity z ApplicationPoolIdentity na LocalSystem.

3. 2. 2010

MS VisualStudio 2003 vo Windows 7 sa nedá nainštalovať. Spôsob, ako dosiahnuť možnosť udržiavania projektov vytvorených v tomto vývojovom prostredí, je opísaný v článku Using Visual Studio .NET 2003 on Windows 7. Treba:

 • Použiť virtuálny stroj - Microsoft ponúka možnosť bezplatného použitia Windows Virtual PC. Je potrebné mať aspoň Professeional verziu Windows 7. Treba stiahnuť a nainštalovať
  • Windows XP Mode (500 MB)
  • Windows XP PC (9 MB)
  Výsledkom je možnosť ďalej používať Windows XP. Je potrebné doinštalovať súčasti windows IIS - Internet Information Services.
 • Nainštalovať FrontPage Server Extensions - použitie verzie 2000, ktorá je odporúčaná v článku, bolo neúspešné. Treba získať a nainštalovať verziu 2002.
 • Nainštalovať MS VisualStudio 2003 -

31. 1. 2010

Editor PHP vo Windows 7 64 bit .. bol som veľmi sklamaný, že môj obľúbený PSPad nedokáže správne pracovať s kódovou stránkou CP1250. Zle interpretuje napr. č, ľ, nezobrazuje ť. V ňom napísané č uloží ako c ... Ešte horšie prejavy má TotalEdit. Znaky s diakritikou síce natiahol dobre, ale z klávesnice preberal nezmysly.

Skúšam ActiveState Komodo Edit 5.2. Prvé dojmy z neho mám pozitívne. Možno si zvyknem ...


30. 1. 2010

Parametre phpMyAdmin pre prácu na localhost = vytvoriť súbor config.inc.php v jeho hlavnom adresári:

<?php $i=0; $i++; $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin/'; $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'; $cfg['blowfish_secret'] = 'Suzy did 100 jumping jacks Tuesday morning!'; $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'kuko'; $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'heslo'; ?>

Tu je phpMyAdmin virtuálny adresár, $cfg['blowfish_secret'] reťazec pre šifrovanie, 'kuko' - používateľ, 'heslo' jeho heslo.


29. 1. 2010

Inštalácia PHP na Windows 7 podľa opisu v článku Installing PHP on Windows 7 si vyžaduje:

 • rozbaliť ZIP archiv pre Windows do adresára napr. C:\php5
 • vytvoriť kópiu súboru php.ini-recommended -> php.ini a v ňom urobiť tieto zmeny:
  • cgi.force_redirect = 0
  • cgi.fix_pathinfo = 1
  • fastcgi.impersonate = 1
  • nastaviť ext_dir
 • inštalovať IIS (Business verzia Windows 7):
  Start/Control Panel/Programs/Turn Windows Features on or off
  • označiť Internet Information Services, v ňom rozbaliť a označiť
   World Wide Web Services/Application Development Features/CGI
   Web Management Tools/IIS Management Console
 • otvoriť okno správy IIS: štart menu inetmgr, alebo
  Ovládací panel - Systém a zabezpečenie - Nástroje na správu - IIS Manager
  ... Default Web Site/Handler Mappings = double-click, otvorí sa okno Add Module Mapping, zadať:
  • Request path: *.php
  • Module: FastCgiModule
  • Executable (optional): C:\php5\php-cgi.exe
  • Name: PHP
  stlačiť OK a potom ešte potvrdiť :-)

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 23. 03. 2012.