Cesta v menu Poznámky Pokusy Fusion Table
Vedľajšie meu:

Fusion Table

22.5.2012

Overenie HTML prvku iframe získaného v Google dokumente druhu Fusion Table Mapy SPOROPS:

Tabuľku Mapu SPOROPS možno vidieť aj na samostatnej stránke. Zobrazí sa stránka umožňujúca prácu s tabuľkou, vrátane vivolania vizualizácie na mape.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 28. 05. 2012.