Cesta v menu Poznámky Pokusy Mapa LM - SBD LM
Vedľajšie meu:

Mapa LM - SBD LM

12.11.2012

Overenie Mapy spotreby energií Liptovského Mikuláša v IFRAME - podmnožina SBD LM bez ovládacieho panela:

Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša - podmnožina SBD LM v samostatnom okne s ovládacím panelom.

Poznámka:
V podmnožine je 10 budov, možno doplniť ďalšie.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 12. 11. 2012.