Cesta v menu Poznámky Pokusy Mapa OZE - Jarás
Vedľajšie meu:

Mapa OZE - Jarás

24.10.2012

Overenie Mapy obnoviteľných zdrojov energie Slovenska v IFRAME - podmnožina Energia-Jarás:

Mapa OZE - podmnožina Energia-Jarás v samostatnom okne.

Poznámka:
V podmnožine je iba zopár fotovoltických elektrární - možno ich doplniť.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 28. 10. 2012.