Cesta v menu Poznámky Pokusy Mapa OZE - Šurany
Vedľajšie meu:

Mapa OZE - Šurany

24.10.2012

Overenie Mapy obnoviteľných zdrojov energie Slovenska v IFRAME - podmnožina Šurany a okolie bez ovládacieho panela:

Mapa OZE - podmnožina Šurany a okolie v samostatnom okne s ovládacím panelom.

Poznámka:
V podmnožine sú štyri fotovoltické elektrárne, možno doplniť ďalšie.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 28. 10. 2012.