Cesta v menu Projekty BEDO.sk
Vedľajšie meu:

BEDO.sk

IB január - marec 2005

Idealistická predstava o možnosti zvýšenie bezpečnosti dopravy na cestách Slovenska viedla k vypracovaniu projektu, ktorý bol začiatkom roka 2005 zrejme aktuálny. Vytriezvenie z idealistického opojenia bola odpoveď z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ...

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 22. 06. 2008.