Cesta v menu Projekty Mapa firiem profiPV
Vedľajšie meu:

Mapa firiem profiPV

IB marec 2014 ..
Mapa firiem profiPV

Mapová aplikácia Mapa firiem profiPV.sk poskytuje prehľad firiem podnikajúcich v oblasti fotovotiky, ktoré sú zaregistrované na portáloch profiPV.sk a SolarniNovinky.cz.

Ovládací panel je v ľavej hornej časti mapy. Slúži k zadaniu podmienky na výber firiem. Zobrazuje sa v ňom aj štatistika, umožňuje vyvolať príručku a prehľad firiem zobrazených na mape.

Webová aplikácia využíva:

  • MySQL pre uloženie údajov,
  • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
  • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
  • Google Maps pre zobrazenie podkladu,
  • Google Maps API pre vykreslenie značiek inštalatérov na mapovom podklade,
  • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre získanie údajov podľa interakcie používateľa pre doplnenie mapy, výpočet štatistiky,
  • Google Doc pre prípravu údajov a geolokáciu.

Mapa je dostupná na adresách:

Je organickou súčasťou portálu www.profipv.sk, kde je dostupná cez položku menu "Firmy".

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 04. 04. 2014.