Cesta v menu Projekty Mapa OZE
Vedľajšie meu:

Mapa OZE

IB marec 2012 ..

Mapa OZE - mapa obnoviteľných zdrojov energie je pokusom o získanie a uverejnenie údajov o obnoviteľných zdrojoch energie Slovenska.

Programové riešenie vychádza z koncepcie, ktorá bolo načrtnutá v ideovom zámere projektu Mapa SPOROPS v článku Stop plytvaniu!

Overovacia - alfa verzia webovej aplikácie bola odštartovaná 5.5.2012 na doméne tretej úrovne http://oze.odpocty.sk. Základom boli údaje o fotovoltických elektrárňach Slovenska získaných prostredníctvom Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu z Úradu pre regoláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Začiatkom septembra 2012 boli dokončené zmeny v databáze aj wo webovej aplikácii s cieľom umožniť zobrazenie krátkych opisov - charakteristík spájajúcich sa s vlastníkom aj zdrojom obnoviteľného zdroja energie. Alfa verzia webovej aplikácie testovaná v okruhu priateľov a známych bola povýšená na verziu beta 0.1. Na doménu www.solarweb.sk poli nasadené Google Apss, ktoré umožňujú širokému okruhu vlastníkov účtu Google aktívne prispieť do všeobecnej diskusie o obnoviteľných zdrojoch energie na Slovensku. Motto:

Prospech z obnoviteľného zdroja energie nech má jeho vlastník, aby úžitok malo ľudsto.

Obnoviteľné zdroje energie sú na Slovensku dotované. Verejnosť si preto môže uplatniť nárok na podrobné údaje o nich. Zhromažďuje ich ÚRSO. K týmto údajom je možné pridružiť údaje o jednotlivých zdrojoch - stručné charakteristiky, ale aj podrobnejšie opisy procesu projektovej prípravy, postupu realizácie aj opisy "radostí a starostí" spojených s prevádzkou. Mapa OZE môže byť prostriedkom pre prístup k týmto informáciám. Gloud Google umožní každému záujemcovi o danú problematiku vyjadriť svoj postoj, skúsenosť, komentár. Základom sú Google dokumenty:

  • Ovládanie - návod použitia aplikácie Mapa OZE,
  • Novinky - postup tvorby aplikácie,
  • O mape - poznámky k projektu,
  • Sponzori - prehľad tých, ktorí prispeli k vytvoreniu, prevádzke, propagácii Mapy OZE,
  • Spolupráca - opis možností, ako prispieť, podporiť projekt,
  • Wiki - webové stránky = štruktúrovaný dokument o obnoviteľných zdrojoch energie, začiatkom septenbra 2012 bola navrhnutá štruktúra.

Vlastnú spoluprácu a zapojenie širokej verejnosti do diskusie umožňujú Google mapy:

  • Podpora - voľne upravovateľná mapa na vyjadrenie podpory či stanovísk k mape,
  • Pomoc - voľne upravovateľná mapa pre pripomienky, návrhy, fotografie, krátke opisy,
  • Prispeli - voľne čitateľná mapa propagujúca riešiteľov, autorov, sponzorov.

Publikácie

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 02. 11. 2012.