Cesta v menu Projekty Mapa ceny tepla
Vedľajšie meu:

Mapa ceny tepla

IB máj 2013 ..
Mapa rozhodnutí ÚRSO

Údaje sú získané z oficiálnych stránok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví - z cenových rozhodnutí vydaných regulovaným subjektom. Variabilná a fixná zložka (tzv. dvojzložková cena) je prepočítaná na cenu za jednu MWh a je geolokovaná (podľa adresy regulovaného subjektu alebo odberných miest).

V ovládacom paneli v ľavej hornej časti vedľa mapy je prehľad o všetkých spracovaných rozhodnutiach: N - počet rozhodnutí, min - minimálna cena, avg - priemerná cena, max - maximálna cena za MWh.

V mape sú regulovaným subjektom priradené farebné značky podľa veľkosti ceny: zelená - okolie priemeru (+- 10%), modrá - nižšia cena, červená - vyššia cena.

Webová aplikácia "Mapa rozhodnutí ÚRSO" využíva:

  • MySQL pre uloženie údajov,
  • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
  • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
  • Google Maps pre zobrazenie podkladu,
  • Google Maps API pre vykreslenie cenových rozhodnutí, dodávateľov tepla, kotolní, rozvodov na mapovom podklade,
  • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre získanie údajov podľa interakcie používateľa pre doplnenie mapy, výpočet štatistiky,
  • Google Doc, Gooogle Sites pre projektovú dokumentáciu a používateľskú príručku.

Aplikácia je na adrese: http://www.sporops.sk/urso/rozhodnutia.php.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 29. 06. 2013.