Cesta v menu Projekty Mapa SPOROPS
Vedľajšie meu:

Mapa SPOROPS

IB január 2012 ..
Stop plytvaniu - otvorí sa v novom okne

Mapa SPOROPS - mapa spotreby energií je pokusom o získanie a uverejnenie údajov o spotrebe energií v budovách, najmä v bytových domoch.

Ideový zámer projektu je v článku Stop plytvaniu!

RESpect 2012 .. vedecká koferencia Technickej univerzity Košice, Centrum OZE, príspevok: "Buranský, I. - Šimon, P. - Buranský, O. : Mapa spotreby energií" - Google dokument, prezentácia.

ENEF 2012 .. medzinárodná konferencia, ktorú organizovala Asociácia energetických manažérov, Banská Bystrica, program, príspevok: "Buranský, I.: Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša" - Google dokument, prezentácia.


Alfa verzia

4.4.2012 - Mapa SPOROPS - Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša bola nasadená na doméne tretej úrovne:

http://mapalm.odpocty.sk

Údaje o 5 bytových domoch poskytla správcovská spoločnosť EURA, družstvo.

Veľmi cenné sú pripomienky priateľov, známych, pedagógov, predstaviteľov správcovských spoločností ... Smerujú najmä k otázke, aký je "biznis" model. Poradíte?


Beta verzia

5.11.2012 riešenie označené za beta verziu .. http://mapalm.odpocty.sk.

Údaje za rok 2011 poskytli:

Správca Počet budov Poznámka
EURA, družstvo 5 apríl 2012
Stavebné bytové družstvo LM  10 október 2012
Bytový podnik LM 84 novemder 2012
INTEN 2 z ročného zúčtovania
Nociarová 1 z webového formulára
Celkom 102  

Pri získavaní údajov bola nadobudnutá cenná skúsenosť - ktoré údaje a ako získať. Ukazuje sa potreba zadať adresu dubovy v podobe, pre ktorú geolokácia Google dokáže priradiť správne zemepisné súradnice. V opačnom prípade sa môže stať, že viacerým budovám bude nesprávne priradená rovnaká pozícii - značky budov sa budú prekrývať a nebudú na správnych miestach. Je potrebné preto overiť správnosť geolokácie budov. Verifikácii treba podrobiť aj vlastné údaje o spotrebe energií.

Aj napriek spomenutým problémom, "Mapa spotreby energií Liptovského Mikuláša" ukazuje svoje možnosti. Môže byť užitočným pomocníkom najmä pre energetikov správcovských spoločností, ale aj pre bežných ľudí. Treba však vysvetliť význam farieb značiek priradených budovám:

  • zelená - vyjadruje, že spotreba je v okolí priemernej spotreby - priemer plus/mínus 20%,
  • modrá - pod okolím priemeru,
  • červená - nad okolím priemeru.

Vysvetlenie si vyžaduje aj význam údajov v bubline zobrazovanej pri prechode kurzorom myši ponad značky budov na mape. Nie každému je zrejmé, že kliknutím na značku na mape je možné vyvolať zobrazenie informačného okna budovy, že štatistika o budovách sa vzťahuje k zobrazenému výseku na mape a po zmene "zošedivie" - prestane byť aktuálna a že jej obnova sa dosiahne jediným kliknutím. Vysvetliť treba aj funkcie filta = nastavenia podmienok, ktoré budovy a údaje vyhodnotiť. Podrobný opis má málokto čas čítať, treba pripraviť jednoduchšiu príručku - "ťahák".

Správcovské spoločnosti v Liptovskom Mikuláši prisľúbili dodať údaje za rok 2012. Niektoré spoločnosti majú záujem doplniť do mapy údaje ešte aj za rok 2011, aby bolo možné vyhodnocovať medziročné zmeny.

Získané skúsenosti sa vo verzii pre rok 2013 premietnu v úpravách databázy aj v používateľskom rozhraní. Máme návrhy, ako riešiť zobrazenie výsledkov na mape, ak na mape budú údaje nielen z Liptovského Mikuláša, ale aj ďalších miest Slovenska. Dosiahnutie týchto cieľov však už presahuje možnosti "mimopracovných = voľne časových" aktivít riešiteľov. Treba nájsť možnosti, ako im umožniť venovať sa mape "na plný úväzok".Mapa SPOROPS

Sponzori

19.1.2013

Poďakovanie za podporu, pomoc a vytvorenie podmienok

Do spodnej časti ovládacieho panela okna aplikácie Mapa SPOROPS bola doplnená sekcia Sponzori. Malé obrázky v nej umiestnené slúžia na predstavenie priaznivcov a podporovateľov projektu.

V bubline zobrazenej pri prechode ponad obrázok je stručný text - charakteristika sponzora. Kliknutie na obrázok otvára v novom okne webovú stránku sponzora - priaznivca, podporovateľa projektu.

V ovládacom paneli mapy nie je príliš veľa miesta. Je možné umiestniť v ňom iba zopár obrázkov. Bude však vytvorená samostatná webová stránka. Otvorí ju kliknutie na slovo "Sponzori" alebo "Projekt podporili" (v poslednej dobe sa prikláňam k druhej možnosti). Na stránke bude možné uviesť viac priaznivcov (sponzorov), ich hodnotenie projektu aj poďakovanie riešiteľov.

Pre vytvorenie záznamu jedného sponzora treba:

  1. obrázok rozmeru 143 * 59 PNG alebo GIF (také podmienky má Google ako štandard používateľského loga v Google Apps),
  2. adresu stránky, ktorá sa má otvoriť po kliknutí na obrázok,
  3. stručný text pre zobrazenie v bubline pri prechode kurzorom myši nad obrázkom,
  4. ľubovoľný text o Mape SPOROPS, najradšej podpora ;-) Bude v prehľade sponzorov (ešte taká stránka nie je, pripravujem ju).

Zakladajúci členovia SPOROPS.sk majú právo mať pri Mape SPOROPS svoj sponzorský záznam = moje poďakovania za podporu združenia. Majú tiež právo navrhnúť sponzorské záznamy podľa svojho uváženia.

Priaznivci Mapy SPOROPS, ktorí vyjadrili podporu projektu umiestnením značky na Google mape, majú tiež možnosť pridať k Mape SPOROPS svoj sponzorský záznam. Bude mi potešením, ak takú možnosť využijú :-)

Oslovujem všetkých, ktorí vyjadrili podporu projektu počas mojich osobných stretnutí, v telefonickej či emailovej komunikácii, ktorí umožnili verejné predstavenie projektu, organizátorov konferencií:

Bude mi poctou, ak pri Mape SPOROPS budú ich sponzorské záznamy.

Prípravu údajov pre sponzorské záznamy robím formou zdieľania Google dokumentov

Sponzor Mapy SPOROPS - xyz,

kde xyz je meno alebo iné označenie sponzora.

Som vďačný za každú:

  • podporu,
  • pomoc a
  • vytvorenie podmienok pre riešenie.

Umiestnenie sponzorských odkazov vedľa mapy pri prvom výročí riešenia projektu je prejavom mojej vďaky.

Obraciam sa na svojich susedov z bytovky na ulici 1. mája 1945/55 v Liptovskom Mikuláši s prosbou o podporu Mapy SPOROPS. Pripravované údaje pre sponzorský záznam bytovky sú v Google dokumente, obsah ktorého sa bude meniť na základe uváženia a zmien tých, ktorí majú právo dokument upravovať.

Otvorenie dokumentu v novom okne vyvoláte kliknutím na link: Sponzor Mapy SPOROPS - Naša bytovka

Susedom, ktorí majú účet Google (stačí gMail) a chcú vyjadriť projektu podporu, rád nastavím právo dokument meniť. Tí, ktorí účet Google nemajú, môžu mi poslať svoje stanovisko emailom, mobilom, či oznámiť mi ho pri osobnom stretnutí.

V roku 2012 projekt podporili viaceré správcovské spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, firmy aj jednotlivci - priatelia, známi. Pripravujeme údaje pre ich sponzorské záznamy v Google dokumentoch. Linky na niektoré z nich sú uvedené nižšie. Kliknutie na ne vyvolá zobrazenie stránok dokumentov v novom okne.

Veríme, že v roku 2013 získame podporu nielen v Liptovskom Mikuláši.

Imrich Buranský

+421 907 812685
imrich.buransky@sporops.sk


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 15. 02. 2013.