Cesta v menu Projekty Mapy OZE a KVET
Vedľajšie meu:

Mapy OZE a KVET

IB november 2013 ..
Mapy OZE a KVET

Na stránkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je možné získať prehľad doplatkov aj rozhodnutí pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET).

Doplatkom sa rozumie jeden riadok z PDF dokumentov, ktoré uverejnil ÚRSO na základe § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore OZE a KVET. V čase začiatku riešenia projektu boli dostupné údaje za rok 2011 a 2012.

Údaje z uvedených dokumentov boli východiskom pre zostavenie webových aplikácií:

  • Mapa rozhodnutí ÚRSO pre OZE a KVET,
  • Mapa doplatkov pre OZE a KVET.

Adresy regulovaných subjektov z prehľadu rozhodnutí ÚRSO boli využité na geolokáciu - umiestnenie na mape. K doplatkom boli priradené rozhodnutia, a tak ich bolo možné zobraziť na mape.

Webové aplikácie využívajú:

  • MySQL pre uloženie údajov,
  • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
  • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
  • Google Maps pre zobrazenie podkladu,
  • Google Maps API pre vykreslenie značiek cenových rozhodnutí a doplatkov na mapovom podklade,
  • Google Chart pre grafy - analytické nástroje,
  • AJAX - asynchrónny JavaScript a XML pre získanie údajov podľa interakcie používateľa pre doplnenie mapy, výpočet štatistiky,
  • Google Docpre prípravu údajov a geolokáciu.

Aplikácie sú dostupné na adresách:

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 04. 04. 2014.