Cesta v menu Projekty MOST
Vedľajšie meu:

MOST

IB marec 2009 ..
Systém MOST

Cieľom projektu MOST je vytvoriť podporné technické a programové prostriedky pre monitorovanie solárnych trackerov, ktoré sú súčasťou výskumných a vývojových aktivít spoločnosti GoldenSUN Slovakia, s.r.o..

Základnou úlohou systému MOST je umožniť klientom prostredníctvom webového prehliadača cez lokálnu alebo verejnú sieť počítačov (LAN/WAN) monitorovať a riadiť množinu solárnych trackerov. Sprostredkováva to server svojou webovou aplikáciou. Tá získava údaje o stave trackerov z databázy a do databázy odovzdáva príkazy na zmenu stavu trackerov prijaté od klientov. Komunikácia s trackermi je zabezpečená sieťou ZigBee. Rovnomenný modul servera riadi túto sieť, prijíma údaje o stave trackerov a zapisuje ich do databázy. Z databázy preberá príkazy pre trackery a zabezbečuje ich vyslanie.

Súčasťou servera sú aj ďalšie programové moduly, ktoré získavajú údaje z prostredia, vyhodnocujú ich, zapisujú do databázy, prípadne aj generujú príkazy na zmenu stavu trackerov. Je to modul Meteo, ktorý získava údaje z meteorologickej stanice, modul UPS, ktorý sleduje stav záložných zdrojov napájania solárnych trackerov.

Predmetom riešenia systému MOST je:

  1. technický návrh riadiaciej jednotky trackerov (RJT),
  2. programy RJT umožňujúce autonómne riadenie trackerov, komunikáciu v sieti ZigBee a pripojenie lokálnych periférnych zariadení,
  3. overenie komunikácie v sieti ZigBee,
  4. návrh databázy,
  5. programové moduly servera: ZigBee, Meteo, UPS,
  6. webová aplikácia.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 09. 11. 2009.