Cesta v menu Projekty RoboWeb
Vedľajšie meu:

RoboWeb

IB marec - september 2005

Prienik počítačov do základných škôl považujem za veľmi rozumný. Nie preto, aby žiaci mohli "márniť" čas pri rôznych počítačových hrách, ale preto, aby mali prístup k informáciám a získavali návyky a zručnosti v oblasti komunikačných a informačných technológií. Veľký význam má získavanie koštruktérskych zručností, tvorivých schopností pri zbere údajov z prostredia a ich využitie na správanie robotov. To všetko umožňuje LEGO RoboLab, ktorý sa do našich škôl dostáva prostredníctvom firmy EDUXE. Opis možností rozšírenia systému o školské senzory je vo webovej prezentácii na stránkach Infoveku.

Systém RoboWeb bol ponúknutý na podporu prezentácie výsledkov škôl v oblasti využívania RoboLabu. Je to jednoduchý systém na tvorbu webových prezentácií, ktorý ponúka používateľom preniknúť do podstaty jazykov HTML, CSS a PHP.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 21. 06. 2008.