Cesta v menu Projekty SolarTest
Vedľajšie meu:

SolarTest

IB september 2009 ..

Cieľom projektu SolarTest je umožniť zber a prezentáciu údajov z testovacieho systému pre fotovoltaiku na severnom Slovensku, ktorý realizuje Hako-Solar ako časť spoločnosti HAKO, a.s.

Systém SolarTest je tvorený súborom technických a programových prostriedkov, ktorých štruktúru a väzby medzi nimi ukazuje nasledujúci obrázok.

SolarTest

Základnou úlohou systému je zabezpečiť zber údajov z testovania solárnych panelov, ktoré môžu byť rozmiestnené v rôzny lokalitách. Okrem zariadení získavajúcich údaje o napätí a prúde generovaných solárnymi panelmi, v lokalitách môžu byť umiestnené sondy, ktoré poskytnú údaje o aktuálnom stave v prostredí testovacieho pracoviska, napr. teplota, rýchlosť vetra.

Zber údajov z lokalít robia programové procesy (P1 ..PN) a zapisujú ich do DB - databázy systému.

Údaje zaznamenané v databáze sú klientom dostupné prostredníctvom webového prehliadača počítača napojeného na lokálnu a/alebo verejnú sieť LAN/WAN. Sprostredkováva ich webová aplikácia (WebApp). Tá získa požadované údaje z databázy a prezentuje ich v textovej a/alebo v grafickej forme. Webová aplikácia do databázy zapisuje údaje zadané oprávnenými používateľmi pri konfigurácii systému.

Východiskom pre riešenie systému su tieto požiadavky:

 1. Treba použiť databázu MySQL.
 2. Na tvorbu webovej aplikácie treba použiť skriptovací jazyk PHP.
 3. Na prezentáciu údajov v grafoch sa pripúšťa použitie SVG.

Predmetom riešenia je:

 1. Návrh štruktúry databázy.
 2. Webová aplikácia umožňujúca:
  • konfigurovať zostavu lokalít, panelov a meracích sond,
  • monitorovať v 10 sek. intervaloch aktuálne údaje napätia a prúdu solárnych panelov ako aj údaje o stave prostredia zaznamenaných procesmi v stavovej tabuľke,
  • prezentovať údaje zaznamenané v archívnych tabuľkách v textovej aj v grafickej forme,
  • umožniť prístup k údajom iba oprávneným osobám.
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 09. 11. 2009.