Cesta v menu Projekty SolarWeb
Vedľajšie meu:

SolarWeb

IB október 2009 ..

Cieľom systému SolarWeb je umožniť zber a prezentáciu údajov zo solárnych elektrární. Je tvorený súborom technických a programových prostriedkov, ktorých štruktúru a väzby medzi nimi ukazuje nasledujúci obrázok.

Solar Test

Základnou úlohou systému je zabezpečiť zber údajov z prevádzky solárnych elektrární. Tie sú umiestnené v určitých lokalitách. Solárna elektráreň pozostáva z účelne usporiadaných technických zariadení, ako sú:

 • Panely - fotovoltaické solárne články generujúce elektrickú energiu,
 • Stringy - elektrotechnické prostriedky pre odvod elektrickej energie z panelov,
 • Meniče - zariadenia meniace jednosmernú elektrickú energiu na striedavú,
 • Meteo - meracie zariadenia meteorologických veličín ako je napr. teplota, rýchlosť a smer vetra,
 • SolSen - meracie zariadenia intenzity slnečného žiarenia,
 • Iné - meracie zariadenia iných veličín v lokalite solárnej elektrárne.

Zber údajov z lokality solárnej elektrárne robia programové procesy (P1 ..PN) a zapisujú ich do DB - databázy systému.

Údaje zaznamenané v databáze sú klientom dostupné prostredníctvom webového prehliadača počítača napojeného na lokálnu a/alebo verejnú sieť LAN/WAN. Sprostredkováva ich webová aplikácia (WebApp). Tá získa požadované údaje z databázy a prezentuje ich v textovej a/alebo v grafickej forme. Webová aplikácia do databázy zapisuje údaje zadané oprávnenými používateľmi pri konfigurácii systému.

Východiskom pre riešenie systému sú tieto požiadavky:

 1. Treba použiť databázu MySQL.
 2. Na tvorbu webovej aplikácie treba použiť skriptovací jazyk PHP.
 3. Na prezentáciu údajov v grafoch sa pripúšťa použitie SVG.

Predmetom riešenia je:

 1. Návrh štruktúry databázy.
 2. Webová aplikácia umožňujúca:
  • konfigurovať zostavu zariadení solárnej elektrárne,
  • monitorovať v 10 sek. intervaloch aktuálne údaje získavané procesmi,
  • prezentovať údaje zaznamenané v archívnych tabuľkách v textovej aj v grafickej forme,
  • umožniť prístup k údajom iba oprávneným osobám.

Podrobnejšie informácie o projekte sú na stránkach www.solarweb.sk/sw.php.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 15. 05. 2012.