Cesta v menu Projekty SunLight Booster
Vedľajšie meu:

SunLight Booster

IB apríl 2011 ..

SunLight Booster je systém navrhnutý spoločnosťou GoldenSun. Jeho úlohou je dodať na fotovoltické panely solárnej elektrárne dodatočné slnečné svetlo. Zabezpečuje to sústava zrkadiel. Riadiaci systém má zabezpečiť také natáčanie zrkadiel, aby sa na panely dostávalo nielen priame ale aj difúzne žiarenie. Podrobnejšie informácie o projekte sú na stránkach www.sunlightbooster.com.

RESpect 2012 .. vedecká koferencia Technickej univerzity Košice, Centrum OZE. Článok:

Prezentácia:

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 04. 04. 2012.