Cesta v menu Projekty TeLem Kalkul
Vedľajšie meu:

TeLem Kalkul

IB december 2012 ..
TeLem Kalkul

Cieľom projektu TeLem Kalkul je vytvoriť nástroj na podporu kalkulácií ceny výroby tlačových dokumentov. Objednávateľom je firma TeLem K&M, a.s. Liptovský Mikuláš. Je to stredne veľká tlačiarenská firma. Kalkulácie robia "ručne" - vyplnením predtlačenej tabuľky. Pero a kalkulačka sú ich "hlavným" nástrojom. Potreba rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov, archivovať vytvorené kalkulácie a mať v nich patričný prehľad viedli k rozhodnutiu získať "na mieru ušitý" podporný programový prostriedok. Základnou požiadavkou bolo umožniť kooperáciu riaditeľa a výrobného námestníka. Doba na vytvorenie novej kalkulácie nesmie byť veľká - do 10 minút.

Webová aplikácia "TeLem Klakul" využíva:

  • MySQL pre uloženie údajov,
  • PHP pre tvorbu skriptov na strane servera,
  • jQuery a jazyk JavaScript pre tvorbu skriptov na strane klienta,
  • Google Sites pre projektovú dokumentáciu a používateľskú príručku.

Tabuľka kalkulácie obsahuje výsledky kalkulácie čiastkových položiek a operácií výroby tlačených dokumentov.

TeLem Kalkul - Tabuľka
Údaje v zobrazenej tabuľke sú ladiace, nie je to reálna kalkulácia. M1 až Mn sú použité materiály, O1 až On - technologické operácie, K1 až Kn - kooperácie. Vypočítava sa celková výrobná cena, pričom je uvedený vzorec výpočtu. K takto určenej cene možno pripočítať dotatočné náklady, ako je doprava a podobne. V spodnom riadku je jednotková cena tlačeného dokumentu určená pre každý náklad.

Základné funkcie aplikácie sú dostupné z horizontálneho menu.

TeLem Kalkul - Návrh - Hlavička

V menu "Prehľad" sa získa výber kalkulácií. Urobený je s uplatnením podmienok zadaných vo filtri. V menu "Tabuľka" je kalkulácia, na riadok ktorej bolo kliknuté v prehľade. V menu "Návrh" sú dostupné formuláre pre zapanie parametrov pre vzorce výpočtu ceny materiálov, technologických operácií, kooperácií či iných výdavkov.

Na obrázku vyššie je formulár pre zadanie hlavičky = základných údajov kalkulácie.

V aplikácii sú zohľadnené konkrétne postupy pri ručnej kalkulácii. Tie v plnej miere zohľadňujú výrobné, organizačné, kooperačné aj iné možnosti, a skúsenosti zadávateľa. Prípadné využitie aplikácie pre iné tlačiarenské firmy si vyžiada "ušiť na mieru" kalkulačný "motor", t.j. modifikovať parametre klakulácie aj vzorce pre výpočty - kalkulácie čiastkových položiek a operácií výroby tlačených dokumentov. Výpočty sa robia až pre 5 rôznych nákladov = počet kusov tlačených dokumetov.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 01. 02. 2013.