Cesta v menu Publikácie Konferencie
Vedľajšie meu:

Konferencie

Prehľad článkov a prezentácií na konferenciách:


RESpect 2013

TU Košice - F BERG, PoráčPark, 26. – 28. 3. 2013, program, môj fotoalbum


ENEF 2012

Asociácia energetických manažérov, Banská Bystrica, 16. – 18. 10. 2012, program, môj fotoalbum


ALER 2012

Inštitút Aurela Stodolu - EF ŽU v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Ján, 3. – 5. 10. 2012,
môj fotoalbum exkurzie


RESpect 2012

TU Košice - F BERG, PoráčPark, 28. – 30. 3. 2012, fotogaléria, môj fotoalbum


ALER 2011

DP EF ŽU v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Ján, 6. – 7. 10. 2011, fotogaléria


ALER 2010

DP EF ŽU v Liptovskom Mikuláši, Liptovský Ján, 7. – 8. 10. 2010, fotogaléria

  • Buranský, I.: Regulácia odberov energií v bytových domoch
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 13. 06. 2013.